მოდი დავქორწინდეთ

Feng Shui Philosophy
19,95
GEL

მოდი დავქორწინდეთ პროგრამული სანთელი - დაქორწინება ეს არის მეცნიერება თავისი წყლისქვეშა ქვებითა და ეშმაკობებით.


სანთელი გაგაგებინებთ საიდუმლოებს, მინიშნებებს, რომლებიც დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, თუ რატომ არ ხართ ჯერ დაქორწინებულები და რისი შეცვლაა შესაძლებელი ამ მიმართულებით. მოახდინეთ თქვენი სასურველი მეუღლის ვიზუალიზაცია და წარმოთქვით შემდეგი სიტყვები.


სანთლის აფირმაცია: "არ ვარ მარტო მე, ერთად ვართ ჩვენ, მთელი საუკუნე ერთად ვიქნებით, ერთმანეთის გვერდით".Video: https://www.youtube.com/@IrineAghapishvili_fengshui

● Ben’s IBAN for TBC GEL: GE12TB7007683365100002
● PayPal: irine_ag@yahoo.com

http://fengshui.org.ge/
● Youtube: https://www.youtube.com/@IrineAghapishvili_fengshui
● FB: https://www.facebook.com/FengShuiPhil...
● Insta: https://www.instagram.com/fengshui_ph...
● Telegram: t.me/fengshui_org_ge (https://t.me/fengshui_org_ge)
● Order on BoltFood app
● Find us at DIY Domino stores (Tbilisi)
● Book +995 555 200 289
● Pickup: Guramishvili #64 (please, call ahead) 12:00 - 16:00 Monday - Thursday

● Delivery service: Tbilisi/Georgia/all over the World

Время горения: 6 часов +/-