სტატიები

ნაძვის ხის განთავსება - ახალი წელი 2023

დეკემბერი 2023: სად განვათავსოთ ნაძვის ხე?

  •  სექტორები იხილეთ ფოტოზე
  • არჩენილი თარიღები: 27.12,2022 - 14:00 -16:00, 20:00 - 22:00; 29.12,2022 - 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00;
  • სათამაშობის და ციმციმა გირლანდების ფერები მოცემულია სექტორების მიხედვით

 არ განათავსოთ სამხრეთსა და ცენტრში! თუ თქვენი ნაძვის ხე შემთხვევით მოხდა ამ სექტორებში, მოცემულ თარიღებსა და დროის პერიოდში გადაიტანეთ და აანთეთ ნათურები ახლიდან (თარიღი და დრო ყველაზე მნიშვნელოვანია!)

სიკეთის და მშვიდობის მომტანი ყოფილიყოს 2023! რამ-რამ 2023!


Ben’s IBAN for TBC GEL: 𝐆𝐄𝟏𝟐𝐓𝐁𝟕𝟎𝟎𝟕𝟔𝟖𝟑𝟑𝟔𝟓𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐
PayPal: irine_ag@yahoo.com

● https://fengshui.org.ge
● Youtube: https://www.youtube.com/@IrineAghapishvili_fengshui
● FB: https://www.facebook.com/FengShuiPhil...
● Insta: https://www.instagram.com/fengshui_ph...
● Telegram: t.me/fengshui_org_ge (https://t.me/fengshui_org_ge)
● Order on BoltFood app
● Find us at DIY Domino stores (Tbilisi)
● Book +995 555 200 289
● Pickup: Guramishvili #64 (please, call ahead) 12:00 - 16:00 Monday - Thursday
● Delivery service: Tbilisi/Georgia/all over the World 
რიტუალები